Falling with the void, as Hegel says, human belongs to the senses of water and the mind of air. Sensuousness and intellect. 

 Under the surface rests stones with other kinds of memorys. Truer and softer and wider than anything, what we feel, is what we get. That´s politics.

Pertaining to building, new awareness, gliding to fit in,  

Our minds. différent mais à l'écoute avec respect _

Karaktärerna är en modell över den artificiella hjärnan.

Hela staten är en artefakt, säger Hobbes. Men också Universum är en maskin. Materia utan form saknar avgränsning, blir kaos. Jag bygger mig ut

                                               ur/tiden x det/it =)

Märren at CRUM HEAVEN 07.05.2022-29.05.2022

Anna Nordström, Björn Kjelltoft, David Kumlin, Danae Valenza, Ester Eriksson, Fritz Östeb, Frej Kalered, Malin Norberg, Märren, Peter Larsson, Finn Öhlund, Olle Halvars, Jakob Ojanen, Sunna Hansdotter, Hanna Stenman, Mikael Goralski, Mattias Pettersson, Tove E. Dreiman, Anton Kasian Edberg, Rebecca Tollens, Aleks Abens, Ari Luostarinen, Nikki Fager, Josefin Gäfvert, Hanna & Björn, Oli Svenblad, Jesper Vesterlund, Joran Stamatakakos, Salad Hilowle, Ossian Eckerman, Göran Kling, Frej B, Mattias Selldén, Sanna Tidehorn.

IMG_1135

.M.

Hjärnan viker ihop sig själv, en orm av papper, hänger i en fur. De shintoistiska gåvorna liknas också vid en zig zag formad blixt.  Från ovan. Ugglan Athena, exploderar inuti en hjärnas False amie. Mytologiernas förmåga att göra om ord med dubbel mening. Gift. Livet som gåva eller ett förgörande nedbrytande tillstånd? THIS IS IT? Orden upprepas runt fostret likt en ömt bakad moderkaka. Men det kan ju också vara det gift som i trolovad? Tre betydelser i samma.

Ingen förstår mig. Det vackra som fäller krokben på sig själv, för att livet inte kan åtnjutas om man letar efter falska dikotomier. Det vill säga att det finns ofta fler än två alternativ av samma ord. Som att se synkronicitet överallt och kunna göra bra konst av det. Eller bara framstå som sjuk, i huvudet. Tredje alternativet skulle kunna vara, båda delarna, the unification of psysics, Stephen Hawkins A brief history in time. Sid.169

Sartre fann klyftan mellan en person och en annan som oöverbryggbar eftersom de utgjorde skilda och motsatta medvetanden. I ett väntrum till helvetet, möter personerna i Sartres pjäs Inför lyckta dörrar de komplikationer som gör denna väntan till vår plåga. Allt det som uppstår i relationen mellan människor. De har svårt att känna sig verkligt delaktiga, men likafullt strävar de efter att göra gott.

Utifrån boken, Snakes and Ladders, Moksha Patam. Ett Buddhistiskt tärningsspel där jaget lär sig, utan att bli dömd, att utvecklas. Föll jag igen och hamnade vid ormens svans. Jaget i mitt eget spel; Medvetenheternas huvudkontor. skapat 2006, då jag gick mitt andra år på Mejan, tog subjektet sig fram genom att lyssna. Inåt. Genom ljudstationer i en installation. Ett försök att belysa feminism sprunget ur ett patriarkalt Frankensteins monster.

Med hjälp av änglarnas inspiration, har jag uppdaterat spelet genom tre alteregon; Winden, Märren och Snowboy. Tre konstnärskap i ett. Ett subjekt delat tre gånger. Eller en digital simulering av en struktur, lik Mary Shelleys Frankenstein, rinner vi genom natten, en orm, paria. Tre karaktärer som är jag lika mycket. I olika skeenden i livet. Det ger mig energi.

Innan Mejan försökte jag i många år att komma in på scenskolan, läste in monologer med Anna Pettersson på Stadsteatern, men klarade inte intagningsproven trots att jag visste att jag var grym. Att bli bedömd passar inte alla. Vill inte stå framför en jury. Konstnärskapets möjlighet att skapa karaktärer på andra sätt passade mitt flow bättre.

Vill inte tro att jag är så speciell/sjuk att jag behöver vika ihop mig själv och dingla i ett shintoistiskt träd. För vinden. Skänkt åt gudarna. Sjukdom Omvänt till offer? Bland många fler, pappersormar i trädet. Därför ser jag hellre karaktärerna i motsvarighet till subjektet som ser strukturen från olika vinklar. Som om strukturen är verklig. Men den är bara i mitt eget huvud. Och din struktur i ditt huvud. Lika overklig som min. Ser sammanhang överallt.

Karaktärerna är en modell över den artificiella hjärnan.

Hela staten är en artefakt, säger Hobbes. Men också Universum är en maskin. Materia utan form saknar avgränsning, blir kaos. Jag bygger mig ut ur/tiden x det/it =)

Det gäller att arbeta sig fram ur ändlighetens snårskog och tillfälligheternas oformlighet ”der Missgestalt de Zufalls”. Tankens och tillvarons triviala enskildheter.

Upprepningarnas filosofi;

Ingen förstår mig. Det vackra som fäller krokben på sig själv, för att livet inte kan åtnjutas om man letar efter falska dikotomier. Det vill säga att det finns ofta fler än två alternativ av samma ord. Som att se synkronicitet överallt och kunna göra bra konst av det. Eller bara framstå som sjuk, i huvudet. Tredje alternativet skulle kunna vara, båda delarna, the unification of psysics, Stephen Hawkins A brief history in time. Sid.169

Substansen måste förenas med subjektet, Aristoteles sa; ljuset som lockar fram alla färger vilka annars bara finns som en möjlighet. Det krävs enligt Aristoteles att tankeobjektet är av samma slag som själva tänkandet. Själen är en form som kan frambringa former. Kvar blir vägen mellan det yttre och det inre, det empiriskt givna och tolkningen av det.

Människan är som Hegel gång på gång säger en ”amfibie”, hon hör hemma både i sinnenas vatten och i tankens luft. Vattenliv och luftliv är svåra att föra, och lämnad åt sig själv lever hon därför ett liv fullt av slitningar emellan sinnlighet och intellekt. Samhället är också en konfliktfylld arena. Bristen av dess följeslagare, myriader planer och önskningar korsar varandra, och den frihet som kan etableras är i samma andetag; ordning. Sven-Eric Liedman, Stenarna i själen.

Kommentar förkroppsligandet av natur i konst/poesi;

Naturens materia är grundvalen för samhället, men det är uppenbarligen inte samma slags materia. Likheten består i att man kan förstå sammanhangen utan att dra in mänskliga avsikter för att förklara förloppet. Fjärilslarven formar sig efter puppan men växer till en gräns där puppan spricker. Produktionsförhållandena under kapitalismen driver fram produktivkraften, men denna utveckling leder till en punkt, där produktionsförhållandena inte längre kan härbärgera produktivkraften. Produktionsförhållandenas form brister. Ett mail som skapade ringar på vattnet. En skarp Varning eller Ett hjärtformat isflak, åker de (false amie) båda stilla bort, med vattendraget. Edvard Lorentz teori. Om att även det du gör inte syns så är det en del av ett hav. Upplever jag som något vackert. Gallimatias i dina öron? WELL we are all different per se.

KONSTKOMPANIET på Rehnsgatan 3 Stockholm presenterar fyra kollektioner per år. Den första VÅR 2022 med verk av: Rebecka Bebben Andersson, Linda Bergman, Ebba Bohlin, Jonas Brandin, Matilda Dominique, Cissi Efraimsson, Windy Fur Rundgren, Martina Hoogland Ivanow, Inka & Niclas, Siiri Jüris, Niklas Karlsson, Eric Magassa, Jakob Ojanen, Jennifer Sameland, Ulrika Sparre, Nina Ölund Noreskär.

vårpiano_rister_liten_bild_till_trycksak

Upcoming_Invited by CPR CURATORIAL PROGRAM, for a residency and solo show in Spring 2022. NY. USA. Its a search for a Love elixir audio poems deep under looking for Venus, Ishtar, dream for a better world for a better state of mind in a time of war.

transformer2022-04-08 kl. 21.16.06
Artist: Windy Fur Rundgren

MARINE GIRL WITH BRACES Tempera on linen. Moderna Museets samling Stockholm. Photo Henric Tillberg.

TZIMTZUMLADY_trycksak_enkoping

TZIM TZUM LADY. OIL AND TEMPERA ON LINEN. 200 X 180 CM. 2020/2021.

Windy_korrwfr_1200

Dancing skeleton piano. 200 x 180 cm. Egg oil tempera, pigmented texture paste. 2021. Benhuset, Stockholm. Photo: Svante Larsson.

WFR_OVERVIEV_ROOM1
hightailhold_roundbranchjpg

Rund gren med hög svansföring. 52 x 33 cm. Olja, bokbindarlim, blyerts på lin. 2021. Enköpings Konsthall 2021.

horizontal_cup_blue_ear_up

Horisontal kopp med blått öra upp. 110 x 110 cm. Äggoljetempera, olja, blyerts på lin. 2018. Privat ägo.

skogenlyssnargenomskärning
fiveelements2

Photo of my studio in 2017. The branch is a hat and an umbrella I made 2015. Other objects are a part of an alchemical cycle called; Wood gives birth to Fire gives birth to Soil gives birth to Metal gives birth to Water gives birth to Wood...

Skogensfamn_small
triangle_WFR

STUDIO 2021

vårpiano_rister_3

VÅRPIANO RISTER

Artist: Windy Fur Rundgren

SOLO EXHIBITION HAVET LYSSNAR. STENE PROJECTS 2020.

MARINE GIRL WITH BRACES, 244 X 200 CM. EGG OIL TEMPERA ON LINEN. 2020. PERMANENT COLLECTION OF MODERNA MUSEET.

Artist: Windy Fur Rundgren

SNÄCKA. 2018. PART OF THE SOLO SHOW HAVET LYSSNAR, GALLERY STENE PROJECTS, SPRING 2020. PRIVATE COLLECTION. PHOTO CARL HENRIC TILLBERG.

becomewater_144x144cm_2017_700

BECOME WATER  144 X 144 CM  TEMPERA, PIGMENTED ORGANIC GLUE ON LINEN. 2017. STATENS KONSTRÅD/PUBLIC ART AGENCY SWEDEN.

Artist: Windy Fur Rundgren
Artist: Windy Fur Rundgren

HAVET LYSSNAR, STENE PROJECTS 20.02 2020 - 21.03 2020. FOTOGRAF CARL HENRIC TILLBERG.

Månskugga_2010

MÅNSKUGGA, OIL ON CANVAS, 2010. Sveriges Allmänna Konstförening (S.A.K.) /Swedish Association for Art, Price Award 2011.

Amaterasu_dance_with_magic_rope

AMATERASU WATCHING DANCE. EGG OIL TEMPERA ON LINEN 2017. FULLERSTA GÅRD 2017/2018. 

Konstnärshuset 2017

KONSTNÄRSHUSET 2017. 

overview_studio

STUDIO VIEW 2017.

BLI_TILL_JORD_Steneprojects710

BECOME EARTH. EGG OIL TEMPERA AND ORGANIC BOOKBINDING GLUE ON CANVAS. 2018. PRIVATE COLLECTION.

twocircles_web

TVÅ IHOPTRYCKTA CIRKLAR. OIL AND EGGOIL TEMPERA ON LINEN. 40 X 40 CM. 2019.

IMG_1466

RUND GREN MID NATT. 40 X 40 CM. OIL ON LINEN. 2020.

1_sleeping monster on a stage

REST ON STAGE. OIL  AND EGG OIL TEMPERA ON LINEN. 40 X 40 CM. 2016.