bevingade ord

Likt Hildegard af Bingen (1098-1179) förde även Hilma Af Klint (1862-1944) böcker på naturens detaljrikedomar och dess skiftningar. Tusentals teckningar i anteckningsböcker om naturen upptog deras förundran och forskarglöd. De var båda kloka sansade människor och var heller inte rädda att låta sig ”kopplas upp” emot något större. Med detta sagt vill jag påstå att allt och alla är ständigt uppkopplade till något större än sitt ego Men att medvetandegöra denna “blick” har en viss inverkan på sitt eget agerande.

Ibland fick de meddelanden som bäst återberättades genom bildernas metaforiska språk. Ibland kom långa texter till dem i extatiska flöden. Mycket i deras måleri går att tolka och härleda till andliga texter de tog del, lät sig inspireras, av.

För det var framförallt en Kunskapstörst som drev Hilma af Klint och Hildegard af Bingen, det är jag övertygad om. Kunskap och en oerhörd drivkraft att vilja ge världen något Gott. Konst att kunna ta lärdom av, få kraft och kärlek att ösa ur. Tror inte det finns en enda konstnär som inte har samma slags drivkraft idag. Samma heliga känsla för när det känns gudomligt att arbeta och när det inte gör det. När man låter egot lämnas åt sidan en stund, och när man av olika anledningar inte klarar av att göra det. Måhända blir man buren av Gud istället då?, vilket jag tycker är en vacker metaforisk bild ur den kristna trosläran, som berör att oavsett var du befinner dig i livet är Du alltid del av någonting större.

/W

IMG_1984

IMG_1975

 

hilmasymboler