sista blogginlägget 2020

 

Summering av 2020. Stene Projects. Är jag nöjd med. Det blev som ett kapell därinne i gallerirummet, så som jag hade föreställt mig det. Vidare har ett samarbete med Therese Enström och Madeleine Aleman, Iriscirkeln, påbörjats. Å nästa år separatutställning på Enköpings Konsthall i april och trio utställning med Karin Häll, Pontus Raud och jag på Benhuset i Stockholm i maj, 2021. Hoppas det blir ett ljusare år, för alla. Bortsett från den globala tragedin vi tampas med, på olika vis, har detta år ändå varit ett fint år för mig. Men pandemin gör sig ju såklart dagligen påmind. Det är mörkt och jag känner stark empati med drabbade. Jag önskar med en ny start att vi alla konstnärer tillsammans kunde göra något mer än bara applådera och lajka inlägg på Facebook. Vården behöver handling, eftersom staten uppenbarligen inte har för avsikt att ge vårdarbetarna det de behöver, för att orka innan de spyr och faller ned till golvet. Många med mig vill engagera oss och bidra till en KonstAuktion för sjuksköterskorna, Från Malmö till Kiruna, ett pågående arbete som håller på att utvecklas. Jag har gott mod men jag vet också att det krävs mer än vad många av oss mäktar med, i synnerhet i tider då faktiska möten är uteslutet. Så om det blir någon faktisk  auktion eller inte får tiden avgöra. Ett frö är sått. Ett nytt år ska börja gro.  Gott Nytt. W

23 december

brödmedstödochballongmoln

/W