Ingredienser i arbetet

I min ateljé har jag många antika föremål, men det finns hos mig egentligen inget intresse för gamla saker,,jag skulle tex aldrig kunnat bli antikvariat som alternativ åt konstnärskapet. Av den anledning att mitt behov saknar kunskap,,och är därmed förlagd åt ett mer empiriskt betonat behov. Mitt intresse för dessa ting jag sparat,,kommer ur att jag behöver dess kontaktytor ( likt portaler) till minnesplatser där jag kan andas lugnare,,där färger får en annan färg. Att återkomma till dessa platser ger nuet en förvisso förskjuten upplevelse, som på vägen säkert också ger en annan form,,beroende av minnesportalernas placering,,men det är inte så viktigt,,det är Energierna som förflyttas som är relevant,,och livsnödvändig. Hur de tränger sig upp ur de små hål jag kallar Nu,,och sedermera blir till Konst.

WINDYS_grandmothers

 

/W